שרוולים שרוולים לפינוי פסולת שרוולים ומכולות לפסולת בניין הרמות משא שרוולים לפסולת
052-9535451

מכולות לפינוי פסולת

אנחנו משכירים מכולות בגדלים שונים לפינוי פסולת בנין או פסולת אחרת בשילוב שרוולים לפינוי פסולת